Trang chủGiới thiệuLĩnh vực hoạt động

1.      Thẩm định giá trị tài sản:

  Bất động sản (đất + công trình xây dựng);

  Động sản: Các loại máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, cơ giới, vật tư, thiết bị xây dựng công trình;

  Tài sản khác: thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm, lợi thế thương mại, kênh phân phối và các tài sản vô hình khác…

2.      Thẩm định giá trị doanh nghiệp (các loại hình doanh nghiệp) cho các mục đích:

  Cổ phần hóa;

  Mua, bán, chuyển nhượng;

  Chia tách, sáp nhập, giải thể, tái cấu trúc doanh nghiệp;

  Góp vốn đầu tư, liên doanh; vay vốn ngân hàng;

  Chứng minh năng lực tài chính…

3.      Dịch vụ thông tin bất động sản

  Cung cấp thông tin giá nhà, đất, căn hộ chung cư;

  Thông tin giá thuê/cho thuê văn phòng, căn hộ các loại…

4.      Tư vấn dự án đầu tư:

  Dịchvụ:

-         Lập dự án đầu tư;

-         Thẩm định dự án đầu tư/phân tích tài chính và hiệu quả đầu tư;

-         Phân tích & mô phỏng các rủi ro trong quá trình đầu tư.

  Mục tiêu:

-         Xin phép đầu tư;

-         Lựa chọn phương thức đầu tư đem lại hiệu quả tối ưu;

-         Giảm thiểu các rủi ro (nếu có) trong quá trình đầu tư.

5.      Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

  Tư vấn thành lập doanh nghiệp;

  Tư vấn mua bán (M&A), chuyển nhượng, giải thể doanh nghiệp;

  Tư vấn chia tách, sáp nhập, chuyển đổi mô hình, cổ phần hóa;

  Tư vấn táicấu trúc: tài chính, nhân sự, cơ cấu bộ máy...

6.      Các dịchvụ tư vấn khác nội dung đăng ký kinh doanh.

   © 2015 by BenThanhValue.Com.Vn

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH Designed by Ngọc Ánh
 
Địa chỉ: 50Bis - 52 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 84-8 3825 0449 - Website: benthanhvalue.com.vn - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.