Trang chủDịch vụThẩm định giá trị doanh nghiệp

MỤC ĐÍCH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

 1. Cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn;
 2. Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A);
 3. Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp;
 4. Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng;
 5. Chứng minh năng lực tài chính;
 6. Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh;

 

NHU CẦU MUA BÁN – SÁT NHẬP DOANH NGHIỆP

 • Thị trường M&A tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá nhanh.
 • Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay các chiến lược mua bán, sát nhập, chia tách và chuyển đổi doanh nghiệp là những giải pháp các doanh nghiệp có thể thực hiện để tồn tại và phát triển.
 • Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn tiêp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam. Mua bán sát nhập là một trong những cách thức họ sử dụng để tiếp cận thị trường.

 

NHU CẦU CỔ PHẨN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

 • Tính đến ngày 31/07/2011, cả nước đã thực hiện cổ phần hóa 3349 doanh nghiệp, chiếm 67% tổng số doanh nghiệp.
 • Các Công ty nhà nước vẫn đang tiếp tục quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần. Những quy định trong Nghị định 59/2011/NĐ-CP ban hành ngày 18/07/2011 được mong đợi sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa.

   © 2015 by BenThanhValue.Com.Vn

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH Designed by Ngọc Ánh
 
Địa chỉ: 50Bis - 52 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 84-8 3825 0449 - Website: benthanhvalue.com.vn - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.